Odzvonilo divljoj deponiji u Gornjem Tavankutu | (Vesti

Zahvaljujući velikoj akciji čišćenja pet stotina divljih deponija u Srbiji, koju je organizovalo Ministarstvo zaštite životne sredine biće uklonjena deponija u  Gornjem Tavankutu, gde je decenijama odlagan kućni, kabasti, građevinski, organski, poljoprivredni otpad.

Ovo je jedna od najgorih divljih deponija na teritoriji grada Subotice. Za njeno uklanjanje i saniranje Ministarstvo nam je dodelilo 2,2 miliona dinara i zbog toga smo veoma zahvalni ministarki Ireni Vujović. Rok za potpuno čišćenje ovog prostora je 1. oktobar, ali izvesno je da će naše gradske službe deponiju očistiti i pre tog roka – naglasio je gradonačelnik Stevan Bakić, prilikom današnjeg obilaska deponije. – Osim ovakvih akcija, Grad Subotica ima i svoje redovne aktivnosti na unapređenju životne sredine. U prethodnom periodu sanirane su divlje deponije na Željezničkom trgu, u Čantaviru, i Đurđinskom putu, u Starom Žedniku.

Uz to,  planirano je uklanjanje divlje deponije u okviru bivše hemijske industrije „Zorka“ a  rok za njeno čišćenje je 1. decembar.

Ukupan broj divljih deponija na teritoriji grada Subotice je u proteklih deset godina smanjen sa 53 na 20 deponija. Aktivnosti na sanaciji i prevenciji nastajanja divljih deponija odvijaju se u kontinuitetu, ali sav taj trud je uzaludan ako građani ne budu savesni. Pozivam zato sve Subotičane da očišćene prostore čuvaju i da ne dozvole da se tu ponovo formiraju deponije – poručio je gradonačelnik Bakić.

Direktor JKP „Čistoća i zelenilo“ Slobodan Milošev naveo je da je procenjena površina prostora za čišćenje 950 metara kvadratnih, da je procenjena zapremina otpada 702 kubna metra i da je procenjen broj tura za odvoženje smeća otvorenim kamionom od šest metara kubnih – 117.  

Kada sve bude očišćeno i uređeno, postavićemo table da je zabranjeno odlaganje smeća. Apelujem na građane da ne odlažu otpad gde mu nije mesto i na taj način zagađuju životnu sredinu, tim pre što Javno komunalno preduzeće ’Čistoća i zelenilo’ sa područja svih gradskih i prigradskih mesnih zajednica na teritoriji grada Subotice uredno vrši odvoženje čvrstog komunalnog otpada – rekao je Milošev.

Ukupna vrednost predviđenih radova za uklanjanje ove deponije je oko 3,1 milion dinara. Ministarstvo zaštite životne sredine je konkursom „Dodela sredstava za sufinansiranje realizacije projekta prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2021. godini“ za čišćenje deponije u Gornjem Tavankutu opredelilo 2,2 miliona dinara, dok je oko 900.000 dinara obezbedio Grad Subotica.

Radove izvodi JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, a sav otpad će biti odnet na nesanitarnu deponiju/smetlište „Aleksandrovačka bara“.

Postavljeno pre 5 časova i 48 minuta

Komentara: 3

Pregleda: 839


Leave a Reply